The Course of Nonspecific Work-Related Upper Limb Disorders and the Influence of Demographic Factors, Psychologic Factors, and Physical Fitness on Clinical Status and Disability

Marjon D. van Eijsden-Besseling*, Karien A. van den Bergh, J. Bart Staal, Rob A. de Bie, Wim J. van den Heuvel

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The Course of Nonspecific Work-Related Upper Limb Disorders and the Influence of Demographic Factors, Psychologic Factors, and Physical Fitness on Clinical Status and Disability'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Medicine and Dentistry

Nursing and Health Professions

Psychology