The Creation of Light: Genesis 1:1-5. Remarks on the function of Light and Darkness in the Opening Verses of the Hebrew Bible

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
TitelThe Creation of Heaven and Earth
RedacteurenG.H. van Kooten
Plaats van productieLeiden
UitgeverijMartinus Nijhoff/Brill
Pagina's3 - 20
Aantal pagina's18
StatusPublished - 2004

Citeer dit