The crown of the Marzocco and the Medici Dukes and Grand Dukes

H.Th. van Veen

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)653 - 664
Aantal pagina's12
TijdschriftMitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz
Volume43
StatusPublished - 2000

Citeer dit