THE CUCKOLDS REVENGE - RECONSTRUCTING 6 IRISH ROSCADA IN 'TAIN BO CUAILNGE'

K OLSEN*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)51-69
Aantal pagina's19
TijdschriftCambrian medieval celtic studies
Nummer van het tijdschrift28
StatusPublished - 1994

Citeer dit