The degree variance: An index of graph heterogeneity

T.A.B. Snijders*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

110 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)163-174
Aantal pagina's12
TijdschriftSocial Networks
Volume3
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - 1981

Citeer dit