The demand-side determinants of multiple property ownership in Spain

José Manuel Torrado, Ricardo Duque-Calvache, Isabel Palomares-Linares

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)120-143
TijdschriftInternational Journal of Housing Policy
Volume20
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 2020
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit