The Dentate Gyrus: Its Value for Depression

Jasper O. Nuninga*, Iris E. C. Sommer

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

58 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)6-7
Aantal pagina's2
TijdschriftBiological psychiatry. Cognitive neuroscience and neuroimaging
Volume6
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - jan.-2021

Citeer dit