The design of document information

G Bosman, H.G. Sol

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)287-297
Aantal pagina's11
TijdschriftJournal of Information Sciences
Volume22
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 1996
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit