De ontwikkeling van een academische en professionele identiteit bij psychologiestudenten met verschillende sociaal economische achtergrond.

Saskia Kunnen, Sascha Krom

OnderzoeksoutputPopular

79 Downloads (Pure)

Samenvatting

This is the coding scheme used for coding log books of the study into development during the internship of masterstudents
Vertaalde titel van de bijdrage The development of an academic and professional identity among psychology students from different socio-economic backgrounds
Originele taal-2Dutch
Mijlpalentype toekennencoding scheme logbook studies
Aantal pagina's5
StatusPublished - 2017

Keywords

  • codeboek dagboeken
  • ervaringen stagiaires

Citeer dit