The development of depression in children and adolescents with ADHD

Arunima Roy

  Onderzoeksoutput

  2634 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Aandachtstekort/Hyperactiviteit Stoornis (ADHD; Engelse afkorting van Attention Deficit/Hyperactivity Disorder) is een veelvoorkomend geestelijk gezondheidsprobleem bij kinderen en adolescenten, dat zich kenmerkt door symptomen van hyperactiviteit, impulsiviteit en gebrek aan aandacht. Jongeren met ADHD lijden niet alleen aan deze symptomen maar lopen ook meer kans andere problemen te ontwikkelen, waarvan depressie een belangrijke is. Een depressie verslechtert het toekomstperspectief van jongeren met ADHD en het is belangrijk om te begrijpen hoe deze zich ontwikkelt en kan worden voorkomen. In dit proefschrift beschrijf ik de ontwikkeling van depressie in adolescenten met ADHD die deelnamen aan een grote studie waarin ze meer dan tien jaar werden gevolgd, TRAILS. Ik vond dat angst en gedragsproblemen het ontwikkelen van een depressie bevorderde bij jongeren met ADHD. De kans om een depressie te krijgen was ook verhoogd wanneer deze jongeren problemen hadden met hun leeftijdsgenoten. In termen van bepaalde hersenfuncties en het functioneren van de gezinnen waarin ze opgroeiden waren jongeren die leden aan zowel ADHD als depressie slechter af dan degenen met slechts een van beide problemen, maar ik vond weinig ondersteuning voor de gedachte dat ADHD met depressie geclassificeerd moet worden als een aparte psychiatrische stoornis.
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Oldehinkel, Tineke, Supervisor
  • Hartman, Catharina, Co-supervisor
  Datum van toekenning5-okt.-2016
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90- 367-9051- 2
  Elektronische ISBN's978-90- 367-9050- 5
  StatusPublished - 2016

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'The development of depression in children and adolescents with ADHD'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit