The development of Wittgenstein's views about the other minds problem

M. R. M. ter Hark *

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  2 Citaten (Scopus)
  186 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)227-253
  Aantal pagina's27
  TijdschriftSynthese
  Volume87
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusPublished - mei-1991

  Citeer dit