The Diagnostic Value of Interleukin-8 for the Detection of Bacteremia in Pediatric Hematopoietic Stem Cell Recipients With Febrile Neutropenia

Karin G. E. Miedema, Clementien L. Vermont, Lynne M. Ball, Eveline S. J. M. de Bont, Willem A. Kamps, Maarten J. D. van Tol, Cornelia M. Jol-van der Zijde, Wim J. E. Tissing*

*Corresponding author voor dit werk

Onderzoeksoutput: LetterAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)E80-E81
Aantal pagina's2
TijdschriftTransplantation
Volume98
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusPublished - 27-okt.-2014

Citeer dit