The DIAMOND project

J. Geertzen, Y. Girard, R. Morante, Ielka van der Sluis, H. van Dam, B. Suijkerbuijk, R. van der Werf, H. Bunt

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  3 Citaten (Scopus)
  126 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Titel Presented at the 8th Workshop on the Semantics and Pragmatics of Dialogue, Catalog'04
  Plaats van productieBarcelona, Spain
  StatusPublished - 2004

  Citeer dit