The Dichotomy of Land and Sea in the Old English 'Andreas'

K.E.E. Olsen*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  1 Citaat (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)385-394
  Aantal pagina's10
  TijdschriftEnglish Studies
  Volume79
  Nummer van het tijdschrift5
  DOI's
  StatusPublished - sep.-1998

  Citeer dit