The Difference between Stromal Vascular Fraction Isolation and Fat Emulsification: A Crucial Role for Centrifugation

Joris A van Dongen, A Jorien Tuin, Martin C Harmsen, Berend van der Lei, Hieronymus P Stevens*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: LetterAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
27 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)232e-233e
Aantal pagina's2
TijdschriftPlastic and Reconstructive Surgery
Volume145
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - jan.-2020

Citeer dit