The different paths to post-merger identification for employees from high and low status pre-merger organizations

Jukka Lipponen, Barbara Wisse, Jolanda Jetten

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)692-711
TijdschriftJournal of Organizational Behavior
Volume38
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - jun-2017

Citeer dit