The different ways in which logic is (said to be) formal

C. Dutilh Novaes

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

47 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)303 - 332
Aantal pagina's30
TijdschriftHistory and Philosophy of Logic
Volume32
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 2011

Citeer dit