The diffusion of labour standards: the case of the US and Guatemala

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  8 Citaten (Scopus)
  187 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)18-33
  Aantal pagina's14
  TijdschriftPolitics and Governance
  Volume3
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusPublished - 7-mei-2015

  Citeer dit