The distinction between affect and cognition

Hanneke C. J. M. de Haes, B. J. W. Pennink, K. Welvaart

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

19 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)367-378
Aantal pagina's12
TijdschriftSocial Indicators Research
Volume19
DOI's
StatusPublished - aug.-1987
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit