The distinction between affect and cognition in the quality of life of cancer patients: sensitivity and stability

J.C.J.M. de Haes, J.H. de Ruiter, R. Tempelaar, Barteld Pennink

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  32 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)315-322
  Aantal pagina's8
  TijdschriftQuality of Life Research
  Volume1
  Nummer van het tijdschrift5
  DOI's
  StatusPublished - okt.-1992

  Citeer dit