THE DISTRIBUTION AND KINEMATICS OF STARS FORMED FROM THE COOLING FLOW IN M87

DSL SOARES*, RH SANDERS

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)119-128
Aantal pagina's10
TijdschriftMonthly Notices of the Royal Astronomical Society
Volume229
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 1-nov-1987

Citeer dit