The double domain structure of rhodanese

J. Bergsma, W. G. J. Hol, J. N. Jansonius, K. H. Kalk, J. H. Ploegman, J. D. G. Smit

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  41 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)637-638
  Aantal pagina's2
  TijdschriftJournal of Molecular Biology
  Volume98
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusPublished - 1975

  Citeer dit