The double face of EpCAM

Onderzoeksoutput

Samenvatting

Dertig jaar geleden werd ontdekt dat het eiwit EpCAM (Epithelial Cell Adhesion Molecule) een merker is voor verschillende typen kanker. Vanaf die ontdekking stond het te boek als een gevaarlijk eiwit. Meer recent is duidelijk geworden dat het ook een positieve rol kan spelen. EpCAM is in het gezonde lichaam te vinden op het celoppervlak van bijna alle zogeheten simpele epitheelcellen. Daar is het waarschijnlijk betrokken bij het behoud van de integriteit van het epitheel (het weefsel dat het vrije oppervlak van het lichaam bekleedt). UMCG-onderzoeker Monika Trzpis toont in haar promotieonderzoek aan dat EpCAM gebruikt kan worden bij kankertherapie. Verder laat ze zien dat het een waarschijnlijk positieve rol speelt bij de ontwikkeling en regeneratie van de nier. Mogelijk kan deze en nog te verwerven kennis over het eiwit EpCAM bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe therapieën voor zowel verschillende soorten kanker als voor nierfalen.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • de Leij, Lou, Supervisor
  • Harmsen, Marco, Co-supervisor
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789036730709
StatusPublished - 2007

Citeer dit