The driving forces of metabolic programming: A fundamental study in mice

Steffen van Heijningen

Onderzoeksoutput

277 Downloads (Pure)

Samenvatting

Metabolic programming refers to the fact that environmental factors, such as diet, during the first 1000 days of life, may be able to establish a pathway of the metabolic profile later in life.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • van Dijk, Gertjan, Supervisor
  • Scheurink, Antonius, Supervisor
  • Olivier, Jocelien, Supervisor
  • Schipper, Lidewij, Co-supervisor
Datum van toekenning5-jul.-2022
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
DOI's
StatusPublished - 2022

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The driving forces of metabolic programming: A fundamental study in mice'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit