The duration of procedural sedation and the incidence of hypoxaemic events: A retrospective cohort study

Clemens Barends*, Jaap Jan Vos, Bart Hiemstra, Anthony Absalom

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: LetterAcademicpeer review

77 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)785-787
Aantal pagina's3
TijdschriftEuropean Journal of Anaesthesiology
Volume39
Nummer van het tijdschrift9
Vroegere onlinedatum10-jan.-2022
DOI's
StatusPublished - sep.-2022

Citeer dit