The Dutch National Program for Respiratory Research

Dirkje S. Postma*, Peter J. Wijkstra, Pieter S. Hiemstra, Barbro N. Melgert, Gert-Jan Braunstahl, Machteld N. Hylkema, Peter J. Sterk

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)356-357
Aantal pagina's2
TijdschriftThe Lancet. Respiratory Medicine
Volume4
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - mei-2016

Citeer dit