The dynamic relation between management control and governance structure in a supply chain context

Paula van Veen-Dirks, Peter J.a. Verdaasdonk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

27 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)466-478
Aantal pagina's13
TijdschriftSupply Chain Management: an International Journal
Volume14
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusPublished - 2009

Citeer dit