The dynamics of transport and mobility in the Netherlands

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)482 - 489
Aantal pagina's8
TijdschriftTijdschrift voor Economische en Sociale Geografie
Volume4
StatusPublished - 1998

Citeer dit