The Early Years of Industrial and Organizational Psychology.

Maarten Derksen*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademic

109 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)414-414
Aantal pagina's1
TijdschriftIsis
Volume111
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 1-jun.-2020

Citeer dit