The economic approach to diabetes among older adults: A Focus on European Countries

Vertaalde titel van de bijdrage: De economische benadering van diabetes bij oudere volwassenen

Beatriz Rodriguez Sanchez

  Onderzoeksoutput

  314 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Gegeven de beraamde toename in de kosten geassocieerd met het beheer van diabetici door de vergrijzing van de bevolking en de hogere kosten per inwoner onder oudere volwassenen, streeft dit proefschrift ernaar om bij te dragen aan de bestaande literatuur door een nieuw en breder inzicht op de lasten van diabetes onder de oudere bevolking aan te dragen. Ik onderzoek het gebruik van en de kosten van de traditionele gezondheidszorgmiddelen voor diabetes onder oudere volwassenen (de kosten van zorg voor mensen met diabetes), en andere, minder vaak geƫvalueerde, kosten, zoals uitgaven voor een verzorgingstehuis, en de impact van diabetes op de levenskwaliteit en productieve activiteiten. Tevens bouw ik voort op de bestaande literatuur door in mijn analyse niet alleen klinische complicaties die mogelijk ontstaan door diabetes mee te nemen, maar ook functionele beperkingen.
  Functionele status helpt niet alleen om de associaties tussen diabetes en de in dit proefschrift bestudeerde verschillende uitkomstvariabelen (productieve activiteiten, uitgaven voor een verzorgingstehuis, en levenskwaliteit) te verklaren, maar het is ook de belangrijkste variabele. Bovendien laten de resultaten van dit proefschrift zien dat deze relatie leeftijdsafhankelijk is en meer prominent onder de oudste ouderen. Door het voorkomen van chronische ziekten, zoals diabetes, en invaliditeit, zou verlies van levenskwaliteit vanwege deze omstandigheden worden vermeden, wat leidt tot een gezond en actief verouderingsproces. Meer specifieke data over de bijzonderheden van ouder wordende personen zou bijdragen aan een verhoging van de huidige economisch bewijsmateriaal over deze bepaalde en relevante bevolkingsgroep.
  Vertaalde titel van de bijdrageDe economische benadering van diabetes bij oudere volwassenen
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Alessie, Rob, Supervisor
  • Angelini, Viola, Co-supervisor
  • Feenstra, Talitha, Co-supervisor
  Datum van toekenning9-jul.-2018
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-94-034-0743-2
  Elektronische ISBN's978-94-034-0742-5
  StatusPublished - 2018

  Citeer dit