The EEAS at Ten: European Diplomacy Fit for the World of Tomorrow?

Steven Blockmans (Redacteur), Ramses A. Wessel (Redacteur)

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Aantal pagina's200
TijdschriftEuropean Foreign Affairs Review
Volume26
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 21-feb-2021

Citeer dit