The effect of age and level of education on intelligibility

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  140 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Aantal pagina's15
  TijdschriftTijdschrift voor Scandinavistiek
  Volume35
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - 2017

  Citeer dit