The effect of discourse-linking on subextraction from DPs

Marjolein Talsma*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  10 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)56-65
  Aantal pagina's10
  TijdschriftLingUU Journal
  Volume4
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusPublished - 8-okt.-2020

  Citeer dit