The effect of dual-sided breast surgery on breast asymmetry: A retrospective clinical evaluation study

Lesley R. Bouwer, Berend van der Lei*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1314-1316
Aantal pagina's3
TijdschriftJournal of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery
Volume70
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusPublished - sep-2017

Citeer dit