The effect of emergency department procedural sedation on cardiac output: post hoc analysis of a prospective study

Willemien D. Muller, Ellen van Ieperen, Sophie M. Coffeng, Renate Stolmeijer, Ewoud ter Avest*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  18 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)309-311
  Aantal pagina's3
  TijdschriftEuropean Journal of Emergency Medicine
  Volume29
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusPublished - aug.-2022

  Citeer dit