The effect of hypertension and hyperchlosterolemia screening with subsequent intervention letter on the use of blood pressure and lipid lowering drugs

Jarir Atthobari, T.B.M. Monster, P.E. de Jong, Lolkje Theodora Wilhelmina de Jong-van den Berg

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)328 - 36
TijdschriftBritish Journal of Clinical Pharmacology
Volume57
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2003

Citeer dit