The effect of hypertension and hypercholesterolemia screening with subsequent intervention letter on the use of blood pressure and lipid lowering drugs

Jarir Atthobari, T.B.M. Monster, P.E. de Jong, Lolkje Theodora Wilhelmina de Jong-van den Berg*, PREVEND Study Group

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

17 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)328-336
Aantal pagina's9
TijdschriftBritish Journal of Clinical Pharmacology
Volume57
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - 2004

Citeer dit