The effect of lung preservation on alveolar surfactant

ME Erasmus, RJ Novick, JF Lewis, J Prop

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)143-144
Aantal pagina's2
TijdschriftTransplantation
Volume62
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 15-jul-1996

Citeer dit