The effect of online protests and firm response on stakeholder evaluation

T.A. van den Broek, David Langley, T. Hornig

  Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

  20 Citaten (Scopus)
  237 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)279-294
  TijdschriftJournal of Business Ethics
  Volume146
  Nummer van het tijdschrift2
  Vroegere onlinedatum8-aug.-2017
  DOI's
  StatusPublished - 2017

  Citeer dit