The effect of prophylactic cranial irradiation (PCI) for young stage III NSCLC patients: Subgroup analyses of the NVALT-11/DLCRG-02 study

W J A Witlox, B Ramaekers, H J M Groen, A-M C Dingemans, J Praag, J Belderbos, V Van der Noort, H Van Tinteren, M A Joore, D De Ruysscher

  OnderzoeksoutputAcademic

  44 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)33-34
  Aantal pagina's2
  TijdschriftAnnals of Oncology
  Volume30
  Nummer van het tijdschriftSuppl 2
  DOI's
  StatusPublished - apr.-2019
  EvenementEuropean Lung Cancer Congress (ELCC) - Geneva, Switzerland
  Duur: 10-apr.-201913-apr.-2019

  Citeer dit