The effect of school autonomy and school internal decentralization on students’ reading literacy

R. Maslowski*, J. Scheerens, H Luyten

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

36 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)303-334
Aantal pagina's32
TijdschriftSchool Effectiveness and School Improvement
Volume18
DOI's
StatusPublished - 2007

Citeer dit