The effect of the ketogenic diet on mitochondrial function in porcine precision-cut kidney slices

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)273-274
Aantal pagina's2
TijdschriftTransplant International
Volume34
Nummer van het tijdschriftS1
StatusPublished - aug.-2021

Citeer dit