The effectiveness of rituximab in pemphigus, and the benefit of additional maintenance infusions: daily practice data from a retrospective study

Hanan Rashid*, Aniek Lamberts, Dian van Maanen, Maria C Bolling, Gilles F H Diercks, Hendri H Pas, Marcel F Jonkman, Barbara Horváth

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: LetterAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
37 Downloads (Pure)

Zoekresultaten