The effects of macronutrients metabolism on cellular and organismal aging

Jamil Nehme, Abdullah Altulea, Teodora Gheorghe, Marco Demaria*

*Corresponding author voor dit werk

Onderzoeksoutputpeer review

4 Citaten (Scopus)
92 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The effects of macronutrients metabolism on cellular and organismal aging'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine and Dentistry

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Keyphrases