The Effects of VEGFA/VEGFR interference on cell survival and angiogenesis in AML: Preclinical and clinical studies

Alida Cornelia Weidenaar

Onderzoeksoutput

357 Downloads (Pure)

Samenvatting

Acute Myeloïde Leukemie (AML) is een vorm van kanker die zich in het beenmerg ontwikkelt. Meer dan de helft van de patiënten reageert goed op behandeling met chemotherapie, maar vaak komt de ziekte na enige tijd weer terug. UMCG-promovendus Alida Weidenaar bracht de oorzaak van AML nader in kaart en onderzocht de effectiviteit van een nieuw medicijn tegen de ziekte. Uit het onderzoek blijkt dat het medicijn PTK787/ZK 222584 (PTK/ZK) in laboratoriumsetting het aantal AML-cellen reduceert. PTK/ZK lijkt effectief in de bestrijding van tumorcellen, en in het bijzonder leukemische stamcellen, cellen waarvan wordt gedacht dat ze zijn “achtergebleven” en niet hebben gereageerd op eerdere behandeling. Ook bracht Weidenaar het groeiproces van AML in het beenmerg nader in kaart. Ze onderscheidde drie patronen in de bloedvaten die de tumorcellen van groeistoffen kunnen voorzien. Aan de hand van het type vaatpatroon lijkt de behandeluitkomst voorspeld te kunnen worden. Een van de gevonden patronen was gerelateerd aan de aanmaak van VEGFA, een eiwit dat de vorming van bloedvaten stimuleert. De promovendus bracht ook de “communicatie” tussen kankercellen en de omringende cellen in kaart. Ook dit levert nieuwe aanknopingspunten op voor de bestrijding van AML.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • de Bont, Eveline, Supervisor
  • Kamps, Willem, Supervisor
  • ter Elst, Arja, Co-supervisor
Datum van toekenning17-okt.-2012
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789053355831
StatusPublished - 2012

Citeer dit