The Efficacy of a Group CBT Relapse Prevention Program for Remitted Anxiety Disorder Patients Who Discontinue Antidepressant Medication: A Randomized Controlled Trial

Willemijn D. Scholten*, Neeltje M. Batelaan, Patricia van Oppen, Johannes H. Smit, Adriaan W. Hoogendoorn, Harold J. G. M. van Megen, Danielle C. Cath, Anton J. L. M. van Balkom

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  Onderzoeksoutput: Comment/Letter to the editorAcademicpeer review

  24 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)240-242
  Aantal pagina's3
  TijdschriftPsychotherapy and psychosomatics
  Volume87
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusPublished - 2018

  Citeer dit