The efficacy of combining cognitive training and noninvasive brain stimulation: A transdiagnostic systematic review and meta-analysis

Anika Poppe*, Franziska D E Ritter, Leonie Bais, James E Pustejovsky, Marie-José van Tol, Branislava Ćurčić-Blake, Gerdina H M Pijnenborg, Lisette van der Meer

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
12 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The efficacy of combining cognitive training and noninvasive brain stimulation: A transdiagnostic systematic review and meta-analysis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Psychology