The efficacy of Xialine in patients with xerostomia resulting from radiotherapy for head and neck cancer (a pilot study)

A. P. Jellema, JA Langendijk, L Bergenhengouwen, WA van der Reijden, CR Leemans, LE Smeele, BJ Slotman

OnderzoeksoutputAcademic

83 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)S173
Aantal pagina's1
TijdschriftEuropean Journal of Cancer
Volume35
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - sep-1999

Citeer dit