The eloquence of the body. Perspectives on gesture in the Dutch Republic.

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2German
Pagina's (van-tot)194-196
Aantal pagina's3
TijdschriftHistorische Zeitschrift
Volume284
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - feb.-2007
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit