The elusive nature of human nature: hidden essentialisms and the flight from social theory

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)660-665
  Aantal pagina's6
  TijdschriftInternational Studies Review
  Volume14
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusPublished - 2012

  Citeer dit